page

ຂ່າວ

ບໍລິສັດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ແພດ​ຫາງ​ໂຈ່​ວ​ຕົງ​ຈີ​ຈຳກັດ​ໄດ້​ບໍລິຈາກ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ຫາຍ​ໃຈ​ທີ່​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ຂອງ​ໄທ​ແລະ​ອຸປະກອນ​ຕ້ານ​ການ​ແຜ່​ລະບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ.

ຕໍ່ສູ້ກັບການລະບາດຂອງພະຍາດປອດບວມໃນມົງກຸດໃໝ່ຄ!!!

Google-TJ-NEWS

Google-TJ-NEWS


ເວລາປະກາດ: 26-07-2021